Ručak sa pogledom (na grad)

Sakura - Hrskavi gambori
9.8

Vrata večnog proleća pored Save – Sakura

12